Skattefrit beløb pr år til bestyrelsesmedlemmer

Som medlem af bestyrelsen i en dansk frivillig forening kan du modtage et skattefrit honorar op til et bestemt beløb pr. år. Beløbsgrænsen fastsættes af Skatteministeriet og justeres årligt. For år 2023 er beløbsgrænsen fastsat til 6.500 kr. pr. år.

Det betyder, at du som bestyrelsesmedlem kan modtage op til 6.500 kr. om året i skattefrit honorar fra foreningen. Dette honorar er skattefrit, hvilket betyder, at det ikke indgår i din skattepligtige indkomst, og du behøver derfor ikke betale skat af dette beløb.

Det er dog vigtigt at bemærke, at dette beløb gælder for hvert bestyrelsesmedlem individuelt, så hvis foreningen har flere bestyrelsesmedlemmer, kan hvert medlem modtage op til 6.500 kr. om året i skattefrit honorar.

Fri telefon og internet

Når en forening betaler for internet og telefon til bestyrelsesmedlemmer eller medarbejdere, kan det have skattemæssige konsekvenser. Her er nogle overvejelser:

 1. Personlige Omkostninger:
  • Hvis foreningen dækker omkostningerne ved internet og telefon for bestyrelsesmedlemmer eller medarbejdere, anses det normalt som en skattepligtig personaleydelse. Dette betyder, at den person, der modtager denne fordel, kan være skattepligtig af værdien af tjenesten.
 2. Beskatning af Personalegoder:
  • Skattevæsenet kan betragte dækningen af internet og telefon som et personalegode. Dette kan indebære, at modtageren skal betale skat af den værdi, der er blevet dækket af foreningen.
 3. Indberetning til Skattemyndighederne:
  • Foreningen skal muligvis indberette værdien af de dækkede omkostninger til skattemyndighederne, så de relevante skatter kan beregnes og opkræves af modtageren.
 4. Mulige Undtagelser:
  • Der kan være undtagelser eller grænser for beløb, der ikke beskattes. Det er vigtigt at undersøge de aktuelle skatteregler og mulige undtagelser, der kan gælde for sådanne personalegoder.
 5. Foreningens Skattepligt:
  • Foreninger er også underlagt skatteregler, og det kan være nødvendigt at sikre, at foreningen overholder skattereglerne ved at indberette og dokumentere omkostningerne korrekt.

Det anbefales at konsultere en skatterådgiver eller revisor, der kan give specifik rådgivning baseret på den aktuelle lovgivning og de specifikke omstændigheder for foreningen og dens medlemmer. Skattereglerne kan variere over tid og kan også afhænge af den skattepligtiges individuelle situation.