Registrering af forening

Hvad er en forening?

opret og registrer ny foreningEn forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker, der har fælles interesser, mål eller formål. Formålet med en forening kan variere bredt og spænde over alt fra idræt, kultur, hobbyer, velgørenhed, til faglige interesser. Formålet er typisk angivet i foreningens vedtægter, som er de regler, der styrer foreningens virke.

Hvordan opretter man en forening?

For at oprette en forening i Danmark skal man normalt følge disse trin:

 1. Find ligesindede: Saml en gruppe mennesker, der deler samme interesser eller formål.
 2. Udarbejd vedtægter: Vedtægterne er foreningens regler og skal indeholde oplysninger om formålet, medlemskab, ledelse, mødeafholdelse, og eventuelle økonomiske forhold.
 3. Generalforsamling: Indkald til en stiftende generalforsamling, hvor vedtægterne vedtages, og foreningens ledelse vælges.
 4. Registrering: Foreningen skal registreres i Foreningsregistret, som administreres af Erhvervsstyrelsen.
 5. Skat og moms: Hvis foreningen har en vis økonomisk aktivitet, skal den muligvis registreres for skat og moms.

Få registreret jeres forening 100% korrekt første gang for et samlet beløb på kr. 2.500,-
Undgå faldgruber som manglende Mons og CVR registrering

Skal foreningen registreres?

At bestemme, om en forening skal registreres, og i så fald hvordan, afhænger af dens formål og de ting, den rent faktisk laver.

Der findes fem typer foreninger, og de har forskellige krav til registrering:

 1. Foreninger med begrænset ansvar (f.m.b.a.):
  • Disse foreninger skal registreres og får tildelt et CVR-nummer.
 2. Frivillige foreninger:
  • Frivillige foreninger har mulighed for, men behøver ikke, at lade sig registrere. Det kunne for eksempel være en grundejerforening eller en kulturel forening.
 3. Almindelige foreninger (ikke-erhvervsdrivende foreninger):
  • Også almindelige foreninger har mulighed for, men behøver ikke, at lade sig registrere. Dette kunne være non-profit organisationer.
 4. Andelsboligforeninger:
  • Disse foreninger skal registreres, da de generelt er skattepligtige.
 5. Særlige foreninger:
  • Særlige foreninger har mulighed for, men behøver ikke, at lade sig registrere. Et eksempel kunne være en indkøbsforening.

Det handler om at tænke over, hvad foreningen laver, og hvorfor den eksisterer, for at finde ud af, hvilken form for registrering der er nødvendig. Sådan sikrer man, at alt går glat, og at foreningen får den rette opmærksomhed.

Hvordan fungerer en dansk forening?

 1. Generalforsamling: Foreningen ledes af en generalforsamling, hvor medlemmerne har mulighed for at mødes og træffe vigtige beslutninger. Generalforsamlingen vælger også bestyrelsen.
 2. Bestyrelse: Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift af foreningen og træffer beslutninger i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.
 3. Medlemskab: Medlemmer har typisk rettigheder såsom stemmeret på generalforsamlingen og indflydelse på foreningens beslutninger. Medlemskab kan variere i forhold til forskellige foreningers vedtægter.
 4. Økonomi: Foreninger kan have egne indtægter og udgifter, og de skal holde en økonomi, der følger gældende regler og love.
 5. Vedtægter: Vedtægter er grundlaget for foreningens virke. De beskriver formålet, medlemskab, generalforsamling, bestyrelse og andre vigtige aspekter af foreningens struktur og funktion.

Skatteforhold:

Foreninger kan have skattefordele, men det afhænger af deres formål og aktiviteter. Nogle foreninger kan få skattefradrag for gaver, mens andre kan være fritaget for momsafregning.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at reglerne kan ændre sig, og det er altid en god idé at konsultere en professionel for rådgivning, især når det drejer sig om økonomiske og juridiske forhold vedrørende en forening.